Jdi na obsah Jdi na menu
 


LEDOVCOVÁ JEZERA NA ŠUMAVĚ A V NĚMECKU


Koncem třetihor v ledových dobách při ochlazování klimatu se vytvořily na úbočích svahů ze sněhových lavin ledovce. Při postupném tání tlačily před sebou množství uvolněného kamene a štěrku, z nichž se pod svahy nakupily mohutné hráze, které zadržely vodu vzniklou z roztátých ledovců po ústupu poslední ledové doby.

Tak došlo ke vzniku osmi ledovcových jezer (5 na české a 3 na bavorské straně):


1.Černé jezero

Černé jezeroČerné jezero je rozlohou největší na Šumavě (18,93 ha, hloubka 40 m). Leží ve výšce 1008 m n. m.


Charakteristika

Přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (175 ha) byla vyhlášená již roku 1911 k ochraně dvou z osmi šumavských jezer ledovcového původu na úbočích Jezerní hory (1343 m).


Černé jezero (zvané též Bystřické, Dešenické, České) je rozlohou největší na Šumavě (18,93 ha, hloubka 40 m, délka od hráze k Jezerní stěně 800 m). Leží ve výšce 1008 m n. m.


Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů. Nad jezerem se zvedá 330 m vysoká karová stěna Jezerní hory. Hráz jezera je zpevněná a je u ní hydroelektrárna z r. 1929 - první přečerpávací elektrárna v ČSR vybudovaná Škodovými závody Plzeň pro ZČE (soustrojí 2,5 MVA, spád 240 m).


Kamenité kráterové dno je pokryto 9 m vysokou vrstvou kalu z pylu okolních stromů, ukládaného zde po statisíce let. Horizontální silničku ze Špičáckého sedla zde vybudoval krátce před 1. světovou válkou nadlesní Julius Komárek, otec univerzitního profesora Dr. Julia Komárka.


Chov ryb

Nadlesní Komárek nasadil v květnu 1890 do tohoto jezera 1800 kusů mladých sivenů amerických, odchovaných v umělé líhni v Železné Rudě. Rybám nasazeným v jezeře se dařilo a v květnu 1892 zde bylo nasazeno dalších 8950 kusů. Potřetí v r. 1893 bylo nasazeno 30000 kusů za účasti profesora A. Friče. Kromě sivena amerického zde byl nasazen i siven alpský. Siven je ryba nesmírně dravá, vyhubil ostatní nasazené ryby (např.: marény, kterých bylo do jezera r. 1893 nasazeno 5000).


Výzkum jezera

Výzkumu jezera se věnovala řada našich předních odborníků a výzkumy pokračují dodnes.


Jezero a umění


Černé jezero inspirovalo některé naše spisovatele: J. Neruda "Romance o Černém jezeře"

A. V. Šmilovský "Paranasie"

J. Vrchlický "Černé jezero"

A. Heyduk "U horského jezera"


a hudební skladatele: A. Dvořák cyklus "ze Šumavy" - první část "U Černého jezera"


Jezero a sport

Dne 21. ledna 1926 byla spuštěna na dno jezera urna s popelem průkopníka plzeňského lyžování ing. Julia Poláka za účasti jeho přátel Arna Juránka, náčelníka lyžařů Norberta Langa, V. Hory, bratrů Hudcových, Stangla, Dr. Mayera aj. Na památku je do skály proti hrázi vsazena bronzová destička, která byla poškozená střelbou bývalé hraniční stráže ministerstva vnitra.


Jezero a intriky

V létě 1964 byly v jezeře nalezeny bedny s německými materiály z 2. světové války, které ovšem pod hladinou nebyly uloženy ustupující německou armádou, ale pracovníky ministerstva vnitra ČSSR v červenci 1964, za účelem vyprovokování německé kontrarozvědky k akci, což se však nepodařilo.
2.Čertovo jezero: (10,31 ha, hloubka 37 m) leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m.

ObrazekCharakteristika

Přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (175 ha) byla vyhlášená již roku 1911 k ochraně dvou z osmi šumavských jezer ledovcového původu na úbočích Jezerní hory (1343 m).

Čertovo jezero (1030 m n. m., 10,31 ha, hloubka 37 m) leží na jižním svahu Jezerní hory a je vzdáleno vzdušnou čarou od Černého jezera jen 1,5 km. Mezi nimi po hřebeni Jezerní hora - Špičák probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Z Černého jezera odtéká voda Černým potokem do Úhlavy (Severní moře). Čertovo jezero leží v povodí Řezné (Černé moře).

Jezerní pánev vyhloubená ve svoru má sběrnou oblast vody o ploše 0,857 km2. Jezero má dva menší přítoky a je odvodňováno Jezerním potokem do Železného potoka, který je přítokem Řezné.

Trochu historie

V roce 1571 bylo bavory nazýváno Krotensee, u nás pak později jezerem Girglovým, podle dvora Girglhofu v Železné Rudě vsi, k němuž částí patřilo.

Roku 1911 byla kolem Černého a Čertova jezera zřízena majitelem tohoto panství knížetem Hohenzollernem rezervace, která byla už za 1. sv. války porušena.

Průzkum jezera

Na Čertově jezeře proběhl r. 1957 jednodenní průzkum pod hladinou - bez jakéhokoliv nálezu. Avšak v červenci 1964 jsou nalezeny bedny s výbušninami. 10.7.1964 v 11:36 hod je u jezera odpálena první část třaskavin. Výbuch zanechal po sobě 2,5 metrový kráter o průměru 5 m. Jsou tím způsobeny značné škody v přírodní rezervaci, na což se pracovníci tehdejšího ministerstva vnitra neohlíželi.3.Jezero Laka

Jezero Laka

Charakteristika

Jezero Laka leží v nadmořské výšce 1096 m n. m. a je tedy nejvýše položené ze všech osmi šumavských jezer. Svojí plochou 2,78 ha a obvodem 870 m je nejmenší. Největší hloubka je 3,9 m a střední hloubka je pouze 1,4 m. Nachází se na české straně Šumavy pod horou Plesná (něm. Lackenberg).

Tvar jezera je protáhlý obdélník. Přítok má dvěma potoky a odvodňováno je Jezerním potokem do Křemelné. Sběrná oblast vody je oproti ostatním jezerům nejrozsáhlejší - 1,346 km2.

Vegetace

Dno jezera je rašelinové. Po hladině plavou ostrůvky organogenního původu s vegetací většinou zastoupenou rašeliníkem, suchopýrem, ostřicí, borůvčím a brusiním. Jezero bývalo zarybněno pstruhy.

Historie

Hráz byla dvakrát v minulém století zvýšena a v ní upravena propust pro vypouštění vody při plavení dřeva.

Na jednom ostrůvku stával kdysi dřevěný kříž na památku, prý zde utonulé dcery z blízkého dvora. Ovšem ostrůvek zde dnes již nenajdete.

Zakreslení do map

Patrně poprvé bylo toto jezero zakresleno na Kreybichově mapě Prácheňského kraje z roku 1831, ovšem jako bezejmenné. V roce 1837 bylo zaměřeno a nazváno Laka See.

Jezero a literatura

Jezero je uváděno v románu K. Klostermanna "Skláři".

Omezený přístup

Přístup je možný jen pěšky nebo na kole, v zimě na běžeckých lyžích.

Historie

Hráz byla dvakrát ve 20. století zvýšena a v ní upravena propusť pro vypouštění vody při plavení dřeva. Na jednom ostrůvku stával kdysi dřevěný kříž na památku, prý zde utonulé dcery z blízkého dvora. Ovšem ostrůvek již neexistuje. Patrně poprvé bylo toto jezero zakresleno na Kreybichově mapě Prácheňského kraje z roku 1831, ovšem jako bezejmenné. V roce 1837 bylo zaměřeno a nazváno Laka See.

4.Prášilské jezero


Prášilské jezero

Charakteristika

Jezero leží ve výši 1080 m n. m. Plošná výměra je 3,91 ha, hloubka se odhaduje až na 30 m. Jiné údaje uvádějí, že jezero vyplňuje pánev modelovanou v rule a žule na severovýchodní úbočí Polední hory (1315 m), která má sice ploché temeno, ale od nadmořské výšky 1250 m se velmi příkře svažuje k hladině jezera o ploše 3,72 ha. Hladina je 1079 m n. m. Maximální naměřená hloubka je 14,9 m. Sběrná oblast 0,542 km2. Obvod hladiny je okrouhlý v délce 730 m.

Odvodňováno je Jezerním potokem do Křemelné. Společně s okolními smrkovými porosty, které tragicky prořídly po větrné katastrofě r. 1989, tvoří jezero přírodní rezervaci o rozloze 157 ha.

Zakreslení do map

Jezero bylo dlouho beze jména a první zmínka o něm se vyskytuje v Josifanském katastru. Geometricky bylo zaměřeno 16.8.1785 nadporučíkem V. Pemlerem, který však nepořídil žádnou skicu. Proto se jezero objevuje až na mapě stabilního katastru z r. 1837 zhotovené geometrem Karlem Struskou. Na mapě Kreybichově z r. 1831 je jezero zakresleno pod bezejmennou horou.

Jezero a literatura

Do literatury je asi jako první uvedl F. X. Zippe pod názvem "Stubenbacher See". V češtině se ujalo pojmenování Prášilské jezero podle obce Prášily (nesprávný překlad německého názvu Stubenbach - vzniklý od původního pojmenování místa Finstere Stube).

Stará jímka

V sousedství jezera je tzv. Stará jímka, zřejmě kdysi také ledovcové jezero, dosud podrobněji neprozkoumaná.5.Velké javorské jezero(Großer Arbersee) – SRN


Obrazek


Charakteristika

Je nejníže položeným šumavským jezerem - 934 m n. m. a jeho kar je vyhlouben v rule. Plocha je 7,02 ha, jeho největší hloubka dosahuje 16 m. Jezero je odvodňováno do Dunaje Javorským jezerním potokem (Arber Seebach) a Řeznou.

Nejstarší zmínka

Pravděpodobně nejstarší zmínku o tomto jezeře obsahuje darovací listina Konráda II. Güntherovi, představenému kláštera v Rinchnach. Značná část pohraničního lesního území tím připadla tomuto klášteru. Hranice byly vedeny právě podle jezera ... per descentum Regin fluminis, et sic sursum...

Zakreslení na mapách

Poprvé se na mapách objevuje beze jména v podobě kruhu na mapě F. Apina na jih od hory Aetwha mons. Po jednom a půl století je zakresleno ve tvaru čtverce na Müllerově mapě v sotva poloviční velikosti . Teprve v první polovině 19. století se Velké javorské jezero začíná vyskytovat v odborné a turistické literatuře.

Tragická událost

2. července 1898 se zde stalo neštěstí. Při čištění husté spleti vodních rostlin dynamitem, aby nepřekážela plavbě lodiček, jedna dynamitová patrona spuštěná z lodi vklíněná bez povšimnutí mezi články lodního řetězu vybuchla. Dva dělníci byli těžce zraněni, třetí na místě zabit.

Současnost

V dnešní době stojí na hrázi jezera velký hotel s restaurací a prodejem suvenýrů, po jezeře brázdí kolesové loďky na nožní pohon. Kolem jezera je upravená stezka s pramenem pitné vody. U autobusového parkoviště je vstup do Pohádkového lesa (Märchenwald), což je atrakce pro děti s pohádkovými postavami v životní velikosti.6.Malé javorské jezero

(Kleiner Arbersee) - SRN


Obrazek


Charakteristika

Jezero vyplňuje pánev v rulové hmotě severního svahu Malého Javoru. Hladina je ve výši 925 m n. m. Maximální hloubka činí 7,3 m. Voda je odváděna Jezerním potokem (Seebach) do Bílé Řezné (Weisser Regen) vlévající se do Černé Řezné (Schwarzer Regen).

Proměnlivost vodní plochy

Velkou zajímavostí je proměnlivost jeho vodní plochy, která se na rozdíl od ostatních jezer vlivem jeho polohy značně měnila. Při stavu 50 cm nad nejnižším stavem vody má plochu 27 300 m2, na níž plují pohyblivé ostrůvky. Dno jezera je rašelinné.

První zmínka

První zmínka o jezeře, zatím bez názvu, je v darovací listině císaře Konráda z r. 1029, která se týká také Malého javorského jezera. Další zpráva se vyskytuje až v 16. století u Aventina a v díle Filipa Apiana, který 1554-1563 na základě vlastního měření vypracoval mapu Bavorska spolu s doprovodným textem. Na katastrální mapě z r. 1842 se u jezera poprvé vyskytuje název "Kleiner Arbersee".

U tohoto jezera bylo jako u prvního postaveno první stálé obydlí.7.Roklanské jezero (Rachelsee) – SRN


 

 - jezero o rozloze 3,70 ha a hloubce 13 - 14 m se nachází v oblasti Národního parku Bavorského lesa v nadmořské výšce 1071 m. Voda jezera je hnědá a neobsahuje žádnou vegetaci. Jeho nejbližší okolí má charakter pralesa.

Okolo Roklanského jezera vedou dvě velice zajímavé naučné stezky - „doba ledová“ (Eiszeit) a „prales“ (Urwald)

Vodní režim

Z jezera vytéká potok Seebach, který mění jméno na Große Ohe a je hlavní zdrojnicí řeky Ilz.

Okolí

Nad severozápadním břehem se tyčí impozantní jezerní stěna. Na jejím vrcholu se nachází se v nadmořské výšce 1212 m Roklandská kaplička – Rachelkapelle. Je dřevěná, pečlivě udržovaná a otevírá se od ní hezký výhled na jezero.8.Plešné jezero

ObrazekLeží pod nejvyšším vrcholem české strany Šumavy (1090 m n. m., 7,5 ha, hloubka 90 m). Na skalisku nad jezerem ve výšce 130 m stojí památník básníka a spisovatele A. Stiftera.Pobřeží

Morenová hrát je vysoká 30–40 m, kamenné moře sestupuje až 150 m pod jezero. Ledovcový kotel (kar) je zahlouben do severovýchodního svahu nejvyšší hory na české straně Šumavy Plechého. Příkré závěrové stěny kotle s obnaženými sklami a suťovými proudy dosahují téměř k jeho vrcholu. Jezerní stěna je vysoká 260 m. O vyhloubení karu se postaral svahový ledovec, jeden z jedenácti, které na Šumavě existovaly v době čtvrtohor. Dosahoval šířky až 1 km a byl ze všech nejširší. Po jeho ústupu zbyla na okraji karu čelní moréna z mohutných balvanů, která vytvořila přirozenou hráz.Vodní režim

Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Vltavy. V letech 1789-79 byla čelní moréna utěsněna a zvýšena v souvislosti se stavbou Schwarzenberského kanálu. Současně bylo do morény umístěno výtokové zařízení pro zlepšení průtoku potoka.

Využití

V r. 1911 byla na hrázi postavena Klubu českých turistů, později majetek . Po r. 1948ji zabrala Pohraniční stráž a upravila ke svým účelům. Jelikož stavba původní vzhled morény částečně narušila, byla v r. 1989 zbořena a prostoru alespoň zčásti navrácen přírodní ráz. Nad severozápadním břehem jezera, vysoko na vrcholu boční skalní stěny karu, stojí Stifterův památník. Dnes patří Plešné jezero k nejnavštěvovanějším místům Šumavy, protože pohled na hladinu s impozantní jezerní stěnou v pozadí je velmi atraktivní.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 1. 2. 2022 11:32)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru